Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

Akcja obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły i ma na celu:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w trakcie przerw,
  • uświadomienie im że jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych, kształtowanie postawy szacunku wobec pracowników szkoły,
  • dbanie o czystość naszej szkoły
  • i wdrażanie do posługiwania się językiem wolnym od wulgaryzmów.

Akcja będzie odbywała się na 15 i 25 minutowych przerwach.

W akcję oprócz nauczycieli dyżurujących zaangażowani będą dyżurni z klas V i VI (w specjalnie oznakowanych koszulkach z napisem BEZPIECZNA PRZERWA), którzy będą pomagali nauczycielom w utrzymaniu porządku na przerwach.

Uczniowie w trakcie przerw muszą się stosować ?Regulaminu Zachowywania się na przerwie?- patrz karta z regulaminem

oraz zapisów w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

SANKCJE

Jeżeli w trakcie przerwy uczeń nie dostosuje się do w/w regulaminu otrzymuje czerwoną kartkę od nauczyciela dyżurującego, która będzie oznaczała wpis w formie punktów ujemnych do zeszytu korespondencji. W momencie otrzymania czerwonej kartki przez ucznia  u którego zachowanie naruszało zasady ?Regulaminu Bezpiecznej Przerwy? , nauczyciel zobowiązuje go do uspokojenia się.

Czerwone opisane kartki tj.(imię i nazwisko ucznia, data, klasa, podpis nauczyciel) nauczyciel wrzuca do czerwonej skrzynki w pokoju nauczycielskim.

Co miesiąc zespół nauczycieli  ?Bezpiecznej Przerwy? będzie podliczał kartki i na ich podstawie wyłaniał najlepszą klasę na dany miesiąc.

Również co miesiąc na tablicy pedagoga szkolnego będzie wywieszany ranking z kartkami czerwonymi we wszystkich klasach oraz podium z I,II i III miejscem.

SILNE NAGRADZANIE WŁAŚCIWYCH I BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ MA W ZAŁOŻENIU UTRWALIĆ POŻĄDANE SPOSOBY SPĘDZANIA PRZERW

NAGRODY

Co miesiąc zespół nauczycieli  ?Bezpiecznej Przerwy? będzie podliczał kartki i na ich podstawie wyłaniał najlepszą klasę na dany miesiąc. Co miesiąc na apelu porządkowym będzie wyczytywana najlepsza klasa wraz z wręczeniem od Dyrektora Szkoły drobnej nagrody, w formie gadżetów lub wyjścia do kina.

Natomiast na koniec roku szkolnego wszystkie punkty w klasach będą zliczane.

Nagrodą za wspaniałe zachowanie otrzymuje klasa która najmniej  zdobyła czerwonych kartek  w formie zasponsorowanej wycieczki przez radę rodziców.

Pedagog szkolny
wraz z zespołem ?Bezpiecznej przerwy?

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.