Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA "PROMYCZEK"
CZYNNA CODZIENNIE OD 12.30 DO 16.30


KOORDYNATOR ŚWIETLICY: MARZENA KINGSFORD

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Świetlica profilaktyczna przeznaczona jest głównie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z rodzin ubogich uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach.
Jego głównym założeniem jest kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt opiekunów z dziećmi.
Celem naszej świetlicy jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

CELE PROGRAMU:
- wdrażanie uczniów do poozytywnego zagospodarowania swojego wolnego czasu
- kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie
- stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
- kształtowanie poczucia własnej wartości
- rozbudzanie ciekawości poznawczej
- kształtowanie kompetencji współżycia w grupie
- rozwijanie dotychczasowych zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności
- wyrównywanie szas edukacyjnych
- promowanie zdrowego stylu życia
- uczenie współpracy i pracy na rzecz innych

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształtowanie umiejętności wyrażania swojego zdania, odmawiania, bronienia własnych praw
- poszanowanie praw drugiego człowieka, współdziałąnie w grupie
- uczenie sposobó walki ze stresem
- rozwijanie samoświadomości i samokontroli emocjonalnej
- wspieranie dzieci w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych oraz w środowisku rodzinnym i kontaktach interpersonalnych
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- kontakt z "pozytywnym dorosłym" - przekazywanie pozytywnych wzorców
- integracja grupy
- tworzenie wspólnych przedsięwzięć
- wzmacnianie więzi rodzinnych
- organizowanie imprez, wyjść, wycieczek
- stworzenie kodeksu moralnego grupy uczestników i realizatorów programu 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, kojarzenia i rozwiązywania problemów
- rozwijanie zainteresowań i talentów
- ekspresja poprzez sztukę - wytwory plastyczne, ruch, taniec
- rozwjanie umijętności krytycznego odbioru różnych wytworówkultury i sztuki
- ćwiczenie cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu i wiary we własne siły
- rozbudzanie zaintresowania wynalazczością, pomysłowością, wykorzystaniem możliwości własnego umysłu

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:
- wyrównywanie braków z poszczególnych przedmiotów
- wyrabianie nawyku uczenia się i przygotowywania się do lekcji
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnego rodzaju pomocami dydaktycznymi
pomoc w odrabianiu zadań domowych
- integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów
- rozwijanie dociekliwości poznawczej
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
- nauka z wykorzystaniem różnego rodzaju gier dydaktycznych
- kształtowanie umiejętności mówienia na temat otaczającej rzeczywistości i włąsnych zainteresowań
- rozwijanie umiejętności dyskutowania na różne tematy

ZAJĘCIA SPORTOWE:
- uczenie współdziałania w małej grupie, w różnych formach aktywności ruchowej
- wykorzystanie czynnego wypoczynku dla poprawy i prawidłowego funkcjonowania organizmu
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny czynnego wypoczynku w czasie wolnym - wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć ruchowych
- zapoznanie uczniów z zasadami samooceny i samokontroli sprawności ruchowej
- uczenie podstawowych zasad organizacji i sędziowania w grach zespołowych
- integracja grupy
- nauka organizacji wolnego czasu
- zapobieganie zachowaniom agresywnym poprzez konstruktywne rozłądowanie agresji
- wdrażanie do obowiązkowości poprzez wspólne wykonywanie prac porządkowych
- uczenie poszanowania powierzonego sprzętu i urządzeń

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE
Zajęcia prowadzone wg zainteresowań dzieci oraz wyrównujące braki w nauce tego przedmiotu.

WSPARCIE PEDAGOGICZNE - ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania, bronienia własnych praw
- poszanowanie praw drugiego człowieka, współdziałanie w grupie
- uczenie sposobów walki ze stresem
- rozwijanie samoświadomości i samokontroli emocjonalnej
- wspieranie dzieci w rozwiązywniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych oraz w środowisku rodzinnym
- wzmacnianie poczucia włąsnej wartości
- integracja grupy
- tworzenie więzi rodzinnych
- stworzenie kodeksu moralnego grupy
- organizowwanie imprez, wycieczek, wyjść


WYCHOWAWCY ŚWIETLICY CZĘSTO ORGANIZUJĄ WYJŚCIA DO KINA, TEATRU, WYCIECZKI INTEGRACYJNE ORAZ ZAPRASZAJĄ CIEKAWYCH I INTERESUJĄCYCH LUDZI JAK NP.: aktorów, zespoły muzyczne, indianina

Raz na 2 tygodnie wychowawcy wraz z podopiecznymi przygotowują posiłki, które cieszą się dużym zaangażowaniem ze strony dzieci, takie jak: kanapki, owocowe i jarzynowe sałtki, zupy mleczne, koreczki serowe.JESTEŚMY OTWARCI NA JAKĄKOLWIEK POMOC Z PAŃSTWA STRONY (CZY TO W FORMIE JEDZENIA CZY TEŻ WSPARCIA W FORMIE RZECZOWEJ), A TAKŻE CHĘTNI DO WSPÓŁPRACY.
KAŻDY GEST W KIERUNKU DZIECI PRZYCZYNIA SĘ DO WYRÓNYWANIA BRAKÓW U TYCHŻE DZIECI.

DZIĘKUJEMY WSYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC

KONTAKT:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
IM. I. J. PADEREWSKIEGO
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice
tel. (032)2555036
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.