Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

SZTANDAR SZKOŁY dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu, Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar nasz jest znakiem łączności z Naszym Patronem, wielkim Patriotą, politykiem i mężem stanu.

sztandar122010Sztandar winien stać  się dla społeczności szkoły przedmiotem szlachetnej dumy i wzbudzać odpowiednią postawę, jako wyraz szacunku oraz powagi.

Sztandar, prezentowany jest przez poczet podczas ważnych uroczystości szkolonych np. inauguracji i zakończenia roku szkolnego oraz świąt państwowych, rocznic, uroczystości patronalnych szkoły.

W  czasie wprowadzenia sztandaru uczniowie powinni zachowywać nastrój powagi wyrażony przyjęciem postawy zasadniczej ?"a baczność" i skupieniem uwagi. Postawę zasadniczą przyjmuje się na komendę prowadzącego uroczystość. Po wprowadzeniu sztandaru i zatrzymaniu się pocztu sztandarowego w określonym miejscu, uczniowie przyjmują postawę ? spocznij?. Podobnie zachowują się uczniowie przy wyprowadzeniu sztandaru.

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. W składzie pocztu sztandarowego winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni zaszczytu.

Skład pocztu sztandarowego

Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas V wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie w następującym składzie: Chorąży ( sztandarowy ) i asystujący. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego powinni być ubrani odświętnie i skromnie. Uczeń ?granatowe spodnie i biała koszula , a uczennice ? białe bluzki i granatowe spódnice.

Insygnia pocztu sztandarowego

Biało ? czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;
Białe rękawiczki.

Przechowywanie sztandaru

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w przeznaczonym do tego miejscu.

Udział  sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać  udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację  samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.