Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 04 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 luty 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:29 marzec-3 kwiecień 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie: 23 czerwca-31 sierpnia 2018 r.

FESTYN RODZINNY? 9 czerwca 2017 r.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w myśl Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r., nr 186, poz. 1245)będą:

4.05.2017r.(piątek), 1.06.2017r.(piątek) oraz dni rekolekcji wielkopostnych (po ustaleniu z parafią WNMP)

ZEBRANIA Z RODZICAMI:

12.09.2017r., 14.11.2017r., 23.01.2018r., 13.03.2018r., 8.05.2018r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 rozpoczynają się o godz. 17.30, a klas 4-7 o godzinie 18.00.

KONSULTACJE Z RODZICAMI:

17.10.2017r.,  12.12.2017r., 10.04.2018r.
Konsultacje trwają od 17.30 do.18 30.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.