Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

Kalendarz imprez, konkursów i uroczystości w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj imprezy Termin Osoby odpowiedzialne
1. ?Czujemy się bezpiecznie w szkole i poza nią? IX2016  Pedagog, Śląskie Centrum Profilaktyki
2. Akcja ? Sprzątanie świata? IX2016  Mateusz Motyl
3.

Rocznica Chrztu Polski

IX 2016

J.Karkowska
4. ?Zielone światło dla bezpieczeństwa i kultury osobistej?. IX 2016 Wychowawcy świetlicy
5. Organizacja zawodów szkolnych ?Biegi przełajowe? - kl. V i VI IX 2016 D.Hącia
6. ?Błyskotliwy pierwszak? IX 2016 Pedagog, Miejska Komenda Policji
7. ?Dojrzałość szkolna pierwszoklasisty? IX 2016 Pedagog, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5
8. Pasowanie na ucznia X 2016 I.Gawrońska, A.Szweda
9.

Dzień Nauczyciela

X 2016 J.Karkowska
10. Tydzień bezpiecznego Internetu. X 2016 P. Omirski
11. ?Bezpieczne dziecko- przyjaciel Sznupek? X 2016 Pedagog, Miejska Komenda Policji
12.

Konkurs na prezentację multimedialną:,, Najciekawszy utworów Henryka Sienkiewicza''

X 2016 S.Kaczmarek, A.Zalewska
13. ?Bądź Eko- segreguj śmieci, zbieraj zakrętki, pomagaj zwierzętom w schronisku?. X 2016 Wychowawcy świetlicy
14. ?Kompetencje społeczne w grupie rówieśniczej?- kl.IV oraz kl.V

X 2016

XI 2016

Pedagog, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5
15. Prezentacja postaci świętych- klasy I-VI X 2016

J.Karkowska, A.Wieszołek, ks.Melerowicz

16.

Konkurs poetycki -

,, Wiersze o jesieni w języku angielskim''.

X 2016

A.Klepek, E.Piecuch, B.Rachwalska, D.Labuszka, A.Kosek
17. Apel z okazji 11-ego listopada

XI  2016

B.Pilch
18. ?Prawa dziecka? XI 2016 Zespół wychowawczy
19. Konkurs gwary śląskiej dla klas IV- VI X 2016 E.Baron- Magaj, M.Motyl
20. ?Mały patriota?- zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją multimedialną. XI 2016 Wychowawcy świetlicy
21.

Śląskie Targi Książki

- Spotkanie z Bohdanem Butek,

- Warsztaty z Mateuszem Świastakiem.

XI 2016

A.Kosek
22. Konkurs plastyczny o I. J. Paderewskim XI 2016 B.Pilch
23. Konkurs literacki:,, Z wizytą w dworku Henryka Sienkiewicza''

XI 2016

S.Kaczmarek, A.Zalewska

24. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego

XI 2016

Nauczyciele jęz. polskiego
25. Konkurs dla klas IV na najładniejszy różaniec XI 2016 J.Karkowska
26. Konkurs plastyczny ?Święty Mikołaj? XII 2016 K. Rej, A. Sobocińska
27. Mikołaj dla najmłodszych XII 2016 A.Wieszołek
28. ?Baśniowy świat?- konkurs czytelniczy ze znajomości wybranych baśni/legend polskich XII 2016 Nauczyciele bibliotekarze
29. Konkurs na kartkę świąteczną XII 2016 A.Klepek, E.Piecuch, B.Rachwalska, D.Labuszka, A.Kosek
30. ?Spotkanie przy choince? XII 2016 Wychowawcy klas I-III
31. Tradycje i zwyczaje wigilijne połączone z kolędowaniem XII 2016 J.Karkowska, B.Pilch
32. Teatr profilaktyczny o tematyce świątecznej. XII 2016 Pedagog, wychowawcy świetlicy
33. Zbiórka darów dla dzieci z Hospicjum oraz Domu Dziecka. XII 2016 A.Wallenburg
34. ?Marzycielska poczta? XII 2016 P.Sobańska
35. Udział w ogólnopolskiej akcji ?Szlachetna paczka? XII 2016 M.Batorski
36. Miesiąc dla zdrowia w świetlicy szkolnej. II 2017 Wychowawcy świetlicy
37. Miesiąc bezpiecznego Internetu II 2017 P.Omirski
38. Konkurs recytatorski: ,,Łamańce językowe". II 2017 S.Kaczmarek, A.Zalewska
39. ?Dzień bez agresji? II 2016 Zespół wychowawczy
40. ?Łamiemy języki?- konkurs czytania dla klas 4 na podstawie książek Agnieszki Fraczek II 2016 Nauczyciele bibliotekarze
41. Zabawa karnawałowa dla uczniów klas I-III II 2017 Wychowawcy klas I-III
42. ?Niech bije zielone serce ziemi?- przedstawienie III 2017 Wychowawcy świetlicy
43. Rekolekcje III  2017

J.Karkowska, A.Wieszołek,

ks. Melerowicz

44. Międzynarodowy Konkurs ? Kangur Matematyczny 2017? III 2017 B.Kaczmarczyk, G.Sepioł
45. Ogólnopolski konkurs języka angielskiego - Fox III  2017 A.Klepek, E.Piecuch, B.Rachwalska, D.Labuszka, A.Kosek
46. Znaj swoje miasto ? konkurs znajomości historii, architektury, przeszłości i przyszłości miasta Katowice dla uczniów klas V III  2017 E.Baron- Magaj, M.Motyl
47. ?Bajdocja, magiczna kraina?-konkurs międzyszkolny ze znajomości książki Akademia Pana Kleksa oraz filmu pod tym samym tytułem dla klas 4 III  2017 Nauczyciele bibliotekarze
48. Dzień Języka Angielskiego III 2017 A.Klepek, E.Piecuch, B.Rachwalska, D.Labuszka, A.Kosek
49. Dzień otwarty dla okolicznych przedszkoli ?Będę pierwszakiem? IV 2017

Wychowawcy klas I-III, Ł.Rusin, Koordynator: I.Gawrońska

50. Międzyszkolny drużynowy konkurs matematyczny dla uczniów klas IV ?Potyczki z Królową Nauk? IV 2017 B.Kaczmarczyk, M.Motyl, G.Sepioł
51. Konkurs piosenki dziecięcej IV 2017 B.Pilch
52. Konkurs na pisankę dla uczniów klas I- III IV 2017 A.Wieszołek
53. Konkurs z okazji ? Dnia Ziemi? klasy IV-VI IV 2017 E.Baron- Magaj, M.Motyl
54. ?Nasz emocje?- prelekcja dla klas VI IV 2017 Pedagog, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5
55. Konkurs czytelniczy: ,,W świecie Tolkiena'' -Władca Pierścieni IV 2017 S.Kaczmarek, A.Zalewska
56.

- ?Zielono wokół nas?- akcja sadzenia drzewek i sadzonek.

-Warsztaty plastyczne z recyklingu.

IV 2017 Wychowawcy świetlicy
57. Akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja V 2017 A.Ostaszewska
58. ?Kuźnia talentów? występ uczniów klas I-III. V 2017 B.Binder- Bańka, A.Gasz
59. ?Dopalacze? ?prelekcja dla klas VI V 2016 Pedagog
60. Konkurs o tytuł ?Mistrza Rachmistrza? dla uczniów klas V V 2017 B.Kaczmarczyk, G.Sepioł
61. Prezentacje ? Moje miasto Katowice V 2017 P.Omirski
62. ?Z bezpieczeństwem za pan brat?- kl.III V 2017 Pedagog, B.Binder- Bańka
63. ?Moje zaczarowane miejsce?- konkurs literacki V 2017 Nauczyciele bibliotekarze
64. ?Głośne czytanie? dla klas 1-3 VI 2017 Nauczyciele bibliotekarze
65. Organizacja Dnia Dziecka VI 2017 K.Masłowski
66. Zorganizowanie turnieju sprawnościowego dla klas I-III z okazji Dnia Dziecka VI 2017 Wychowawcy klas I-III
67. Festyn rodzinny VI 2017 Wszyscy nauczyciele
68. Koncert uczniów z okazji 40-lecia szkoły VI 2017 B.Pilch
69. Wojewódzki Konkurs na prezentacje multimedialną VI 2017 P.Omirski
70.

Konkursy na terenie szkoły:

- recytatorski dla klas I-III

- matematyczny

- ortograficzny

- przyrodniczo- literacki ?O psie, który jeździł koleją? dla klas III (międzyszkolny)

- konkurs wiedzy o regionie dla klas III

- konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas III

- konkurs pięknego czytania dla klas I

- konkurs literacki

- konkurs plastyczny, wiedzy o bezpieczeństwie

- konkurs ? Mistrz matematyki? dla uczniów klas VI

- przeprowadzenie II miejskiego etapu  Małej Olimpiady Matematycznej

I semestr

II semestr

II semestr

II semester

II semester

II semester

II semester

II semester

II semester

II semestr

II semestr

I.Gawrońska, A.Ostaszewska

B. Węgrzyńska, J. Demel

N.Żak, M.Śliwa, P.Sobańska, A. Wallenburg

A.Ostaszewska, A.Szweda

A.Ostaszewska, A.Szweda

K.Rej,

I.Gawrońska, A.Szweda

A.Sobocińska, I.Gawrońska

M. Dracheim

B.Kaczmarczyk, G.Sepioł

B.Kaczmarczyk, G.Sepioł

71. Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową dla klas IV

IX 2016

VI 2017

J.Karkowska
72. Udział w ogólnopolskich konkursach matematycznych ?Alfik?, ?Kangur? oraz innych organizowanych przez Bibliotekę Miejską, metodyka i inne placówki oświatowe Wg podanych terminów Wychowawcy klas I-III
73. Akcja ?Bezpieczna przerwa? IX - VI Pedagog, wszyscy nauczyciele
74. ?Akcja kanapkowa?

X 2016

IV 2017

Pedagog, wszyscy nauczyciele
75. Organizacja zawodów w ramach Mistrzostw Katowic: -siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie drużynowe, czwórbój LA, sztafetowe biegi przełajowe, turniej gier i zabaw Cały rok Nauczyciele WF-u
76. Innowacja pedagogiczna: ,, Miłośnicy książek" Cały rok S.Kaczmarek
77. Realizacja programu Erasmus+: "Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym" Cały rok

E.Piecuch, D.Labuszka, A.Klepek, A.Kosek

Zespół ds. projektu

78. Ewaluacja wewnętrzna o tematyce: "Nasz sześciolatek'' w ramach realizacji programu Erasmus + Cały rok Wszyscy nauczyciele
79. Dar ołtarza - całoroczna akcja charytatywna Cały rok Katecheci
80. ,,Zieleń to życie'' - opieka nad szkolnymi grządkami i kwietnikami Cały rok Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas
81. Wzbogacenie biblioteki w nowe pozycje czytelnicze Cały rok S.Kaczmarek,  A.Zalewska, A.Mól
82. Wprowadzenie obowiązkowej lektury w języku angielskim dla uczniów klas IV-VI Cały rok

A.Klepek, E.Piecuch,

B.Rachwalska, D.Labuszka, A.Kosek

83.

Koncerty w filharmonii i w szkole

X, XII 2016

II 2017

B.Pilch
84. Innowacja pedagogiczna:,,Dwujęzyczna dwunastka" Cały rok E.Piecuch
85. Innowacja pedagogiczna:,, Oswajamy ortografię z Ortografką i Ortografem" Cały rok A. Mól
86. ?Szybki konkurs?- cotygodniowe mini konkursy dla wszystkich chętnych Cały rok Nauczyciele bibliotekarze
87. Działania związane z projektem Erasmus + Cały rok B.Kaczmarczyk, E.Baron- Magaj, M.Motyl
88. Organizacja zawodów w ramach rywalizacji wojewódzkiej: -Puchar Śląska w minikoszykówce kl IV i V. Wg harmonogramu zewnętrznego

J.Bakowski, D.Hącia, M.Pisarek

89. Organizacja zawodów w ramach rywalizacji wojewódzkiej: -Puchar Śląska w koszykówce kl. VI Wg harmonogramu zewnętrznego K.Masłowski, M.Pisarek
Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.