Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej

W celu złożenia wniosku podpisanego elektroniczne konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

o DOC, RTF

o XLS

o CSV

o TXT

o GIF, TIF, BMP, JPG

o PDF

o ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.