Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 12 im. I.J.Paderewskiego przyjęła pierwszych uczniów w roku szkolnym 1977/1978. Już na samym początku swojego istnienia Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele zwracali szczególna uwagę na wszechstronne kształcenia dzieci, przygotowania ich do nauki w szkołach wyższego szczebla oraz poszerzanie horyzontów uczniów i rozwijanie ich zainteresowań. Wytrwała praca zaowocowała wieloma laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych - polonistycznych, językowych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, recytatorskich i sportowych - łącznie z wicemistrzostwem Polski w koszykówce chłopców szkół podstawowych. Te sukcesy, wysoki poziom dydaktyczny oraz uczestniczenie uczniów i nauczycieli w szeroko rozumianej kulturze stanowiły podstawę przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół.
W murach szkoły gościliśmy wybitne osobistości świata kultury, nauki i sportu. Odwiedzili nas między innymi: Alfred Szklarski, Jerzy Duda - Gracz, Jerzy Kukuczka, Beata Tyszkiewicz i Jan Miodek. Wszyscy goście dokonali wpisów do "Księgi Pamiątkowej" prowadzonej od początku istnienia placówki.
30. 11. 2002 roku otrzymaliśmy imię Ignacego Jana Paderewskiego ? wielkiego Polaka, kompozytora, wirtuoza fortepianu, niestrudzonego orędownika niepodległej Polski na arenie międzynarodowej.
We wrześniu 2005 roku po spełnieniu wymogów uzyskaliśmy tytuł ? Szkoły z klasą?.
W swoich działaniach kładziemy duży nacisk na edukacje prozdrowotną. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w projekcie ? Trzymaj formę? , uzyskaliśmy certyfikat ? Szkoły promującej zdrowie?.
Od czerwca 2004 roku organizujemy we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Festyny rodzinne, które są okazją do integracji środowiska, prezentacji osiągnięć dorobku szkoły oraz dobrej zabawy.
Współpracujemy ze szkołą w Ostrawie oraz w ramach e ? tweeningu ze szkołami w Finlandii Włoszech i Hiszpanii.
Szkoła oferuje uczniom wiele dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kółko taneczne, plastyczne, teatralne, matematyczne, chór, zajęcia sportowe. Nasi uczniowie nadal osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, o czym świadczą sprawdziany zewnętrzne przeprowadzane w klasie szóstej.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.