Szkoła Podstawowa nr 12

im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach

ZASADY NABORU DYŻURNYCH ? BEZPIECZNEJ PRZERWY?

1. Funkcję dyżurnych ?Bezpiecznej przerwy? mogą pełnić uczniowie klas piątych i szóstych.
2. Kandydaci na dyżurnych powinni wyróżniać się:
- umiejętnością zachowania się w sytuacjach problemowych,
- asertywnością,
- odpowiedzialnością.
3. Zapisy chętnych odbywają się u pedagoga szkolnego do 20 września każdego roku szkolnego.
4. Procedura wyboru:

- rozmowa pedagoga i przedstawicieli zespołu d/s ?Bezpiecznej przerwy? z uczniami, którzy zgłosili swój akces na stanowisko dyżurnego,
- rozmowa pedagoga z wychowawcami w/w uczniów,
- spisanie kontraktu z uczniem ? dyżurnym ?Bezpiecznej przerwy?.
5. Zespół dyżurnych ?Bezpiecznej przerwy? składa się z 50 uczniów - 30 aktywnych i  20 zastępców.
6. Dyżurni pełnią swoją funkcję na 15 i 25 minutowych przerwach w koszulkach z logo ?Bezpiecznej przerwy?.
7. Każdy dyżurny jest odpowiedzialny za otrzymaną koszulkę.
8. Dyżurny pełni swoją funkcję przez miesiąc. Jeśli nie ma zastrzeżeń do jego funkcjonowania, dyżuruje w kolejnym miesiącu.
9. Okres pełnienia funkcji dyżurnego nie może przekroczyć dwóch miesięcy.
10. W przypadku nieobecności dyżurnego jego miejsce zajmuje zastępca.
11. Zasady realizowania dyżuru:

- punktualność,
- czynne pełnienie dyżuru tj. reagowanie na wszystkie przejawy niewłaściwych zachowań uczniów przebywających na przerwie,
- angażowanie się w organizowanie, szczególnie uczniom z klas I ? III, bezpiecznych zabaw,
- informowanie dyżurujących nauczycieli o przejawach niewłaściwych zachowań w przypadku niereagowania uczniów na uwagi dyżurnych.
12. Spotkania pedagoga ze wszystkimi dyżurnymi, mające na celu usprawnienie dyżurów, odbywają się raz w miesiącu.
13. Każdy dyżurny za rzetelne pełnienie swojej funkcji otrzymuje 10 punktów dodatnich za każdy miesiąc. Punkty wpisywane są do zeszytów korespondencji przez pedagoga szkolnego.

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.