Zadania:

1. Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1.   zapewnia bezpłatne nauczanie poprzez prowadzenie szkoły podstawowej;
  2.   zapewnia opiekę i nauczanie przez prowadzenie miejskiego przedszkola;
  3.  umożliwia rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniom/ uczestnikom zajęć;
  4.   zapewnia organizowanie opieki, w tym nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej i socjalnej;
  5.   wspiera wszechstronny rozwój dziecka;
  6.  kształtuje środowisko wychowawcze ucznia/ uczestnika zajęć;
  7.  współpracuje z rodzicami uczestnika zajęć oraz z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

2. Organizację, szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach oraz Miejskiego Przedszkola nr 55 w Katowicach, a także zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły/ placówek oraz prawa i obowiązki uczniów i wychowanków określają ich statuty.

Copyright © 2021 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.