Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1/2020

o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

ZSiP1 Katowice

18.03.2020

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach działając zgodnie z § 7 oraz § 38  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz.2004) informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

 Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

I)Składanie wniosków:

1)    Wnioski na nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 02.04.2020 r. w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, ul. Paderewskiego 46, Katowice lub na adres mailowy - adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2)    Koperta powinna być oznaczona napisem: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku”. W przypadku składania wniosku drogą mailową, mail powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”. Wniosek przesłany mailem winien zostać złożony również w formie papierowej w sekretariacie ZSiP1 Katowice.

 3)    Osoba uprawniona do kontaktów: Pani Agnieszka Szweda, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 II)    Dokumenty (wnioski), składane w formie pisemnej, zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia muszą zawierać:

      1)    nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

      2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

      3)oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym. Wnioskodawcy, których wnioski nie   będą spełniały wymogów formalnych (wypełnione niepoprawnie lub niekompletne), zostaną wezwani do usunięcia braków we wskazanym terminie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

     4)Składniki będące przedmiotem ogłoszenia będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

III)  W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej jednostki na ten sam składnik majątku, decyduje kolejność zgłoszeń.

IV)  Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

V)   Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

 Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1/2020 – wykaz składników

 

 

Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego

Miejskiego Przedszkola nr 55 w Zespole Szkół i Placówek nr 1 Katowicach

 Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz zarządzenia nr 408/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 września 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice,Miejskie Przedszkole nr 55w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda,zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

LP.

SKŁADNIK

ILOŚĆ

STAN TECHNICZNY

1

Żelazko

1

zepsute

2

Żelazko

1

zepsute

3

Telewizor CURTIS2102

1

zepsuty

4

Wieża XA16mo3 USB LG

1

zepsuta

5

Radioodtwarzacz

1

zepsuty

Wartość rynkową  składników majątku ruchomego określono na 0zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 1w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 05.12.2019 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46 40-282 Katowice z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice, 20.11.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 1966/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Katowicach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remonty dotyczące łazienek/sanitariatów w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46, Granicznej 27”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont szatni w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46, Granicznej 27”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na urzędnicze stanowisko pracy: inspektor ds. bhp (0.5 etatu). Szczegóły ogłoszenia znajdują się tutaj.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46, Granicznej 27”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o zużytych składnikach majątku ruchomego Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach. Informacja jest do pobrania tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 13a Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmianami) Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w obecnym roku finansowym. Z załącznikiem można zapoznać się tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dysponuje wakatami na stanowisko wychowawcy świetlicy (łączenie 1,5 etatu).

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

lub przesłanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . 

Numer kontaktowy 32 255-50-36.

-------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o zużytych składnikach majątku ruchomego Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach. Informacja jest do pobrania tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach poszukuje do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym ( nauczyciel wspomagający - uczeń z Zespołem Aspergera). Wymiar czasu pracy 20 godzin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach informuje, że od roku szkolnego 2015/2016 dysponuje wakatem na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów do sekretariatu szkoły przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach do dnia 30.04.2015r.

Katowice, 08.10.2013

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

mapa - Polska po II wojnie światowej

1

zniszczona

2

mapa - Europa po II wojnie światowej

2

zniszczone

3

grzałki

2

uszkodzone

4

fazogramy Australia

2

zniszczone

5

fazogramy Afryka

2

zdekompletowane

6

fazogramy Ameryka Południowa

2

zniszczone

7

statyw do map

1

połamany

8

tablica wykresowa - geoplan

1

zniszczona

9

geoplan do demonstracji

1

zniszczona

Wartość rynkową składników majątku ruchomego określono na 0 zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 22.10.2013r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice
z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Osoba udostępniająca informację:
Osoba dodająca informację: Tomasz Biliński
Data publikacji :
2013-10-08

 

Zarządzenie nr  9/2012

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 12
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach
z dnia 13.11.2012r

w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na organizację ?zielonej szkoły?
w roku szkolnym 2012/2013

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Katowicach powołuje Komisję ds. wyboru oferty na ?Zieloną Szkołę?
w następującym składzie:

Przewodnicząca:

-    Alicja Mól -  wicedyrektor szkoły

Członkowie komisji:

Iwona Gawrońska -  wychowawca klasy III a
-  Małgorzata Śliwa
-  wychowawca klasy III b
Agnieszka Szweda -  wychowawca klasy III c
-  Aleksandra Kaźmierska
-  przedstawiciel klasy III a
-  Justyna Brzoska
-  przedstawiciel klasy III a
-  Marcin Pietraszewski
-  przedstawiciel klasy III b
-  Katarzyna Wienzek
-  przedstawiciel klasy III b
-  Anna Metikoś
-  przedstawiciel klasy III c
-  Bożena Góral-Klocek
-  przedstawiciel klasy III c

Tryb wyboru oferty : zapytanie ofertowe

Termin posiedzenia komisji:
20 listopada 2012r., godz.18:00 ? stołówka szkolna

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Osoba udostępniająca informację:
Osoba dodająca informację: Tomasz Biliński
Data publikacji :
2012-11-17


Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

Tablice tryptyk

9

zniszczone

2

Tablice szkolne

3

zniszczone

Wartość rynkową składników majątku ruchomego określono na 0 zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 7.11.2012r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice, 24.10.2012r.

Osoba udostępniająca informację:
Osoba dodająca informację: Tomasz Biliński
Data publikacji :
2012-10-24

1. Rodzice regulują opłaty za obiady jedynie w wyznaczonych przez szkołę terminach (zawsze do 2-ego każdego miesiąca).

2. W wyjątkowych sytuacjach (sprawy losowe, dłuższa choroba dziecka) po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy należność za obiady można uregulować w terminie późniejszym.

3. Za 1-dniową nieobecność ucznia oraz pierwszy dzień dłuższej nieobecności, nie przysługuje zwrot kosztów za obiady, jeśli wcześniej nie zostały zgłoszone.

4. Rodzic zgłasza nieobecność dziecka na obiadach spowodowaną chorobą osobiście w kuchni lub telefonicznie przez sekretariat szkoły ? zgłoszenie przed godziną 8.00 spowoduje odliczenia już od drugiego dnia choroby, późniejsze zgłoszenie to odliczenia od dnia trzeciego.

5. Rodzic zgłasza w kuchni termin powrotu dziecka do szkoły (po chorobie), w przeciwnym razie stołówka z opóźnieniem wznowi przygotowywanie posiłków dla ucznia.

6. NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIADACH, KTÓREJ RODZICE NIE ZGŁOSILI W SZKOLNEJ KUCHNI SKUTKUJE PO 2 DNIACH WSTRZYMANIEM GOTOWANIA POSIŁKÓW DLA DZIECKA.

W TAKEJ SYTUACJI OBIAD DLA DZIECKA ZOSTANIE PRZYGOTOWANY Z DWUDNIOWYM OPÓŹNIENIEM WYNIKAJĄCYM Z POTRZEBY ZAMÓWIENIA DODATKOWYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.

7. Obiady wydawane są w czasie przerw lekcyjnych: 11.30, 12.25, 13,25.

8. Dziecko, które w czasie lekcji wróci z rodzicem od lekarza, nie czeka na przerwę, aby zjeść obiad ? jeśli tylko stołówka jest otwarta i posiłki gotowe, opiekun dziecka informuje osobę wydającą obiady o fakcie powrotu od lekarza (w przeciwnym razie należy poczekać do przerwy).

9. Uczniowie przychodzą na obiady po skończonych lekcjach nie później niż o 13.25, o godzinie 14.00 kuchnia wydaje wolne posiłki chętnym dzieciom ? pierwszeństwo mają dzieci przebywające na świetlicy do godziny 17.00.

10. Przypadki nagannego zachowania uczniów na stołówce będą zgłaszane wychowawcom.

11. Konieczność zgłoszenia przez rodziców nieobecności dziecka na obiadach dotyczy również uczniów, którzy mają przyznane obiady przez MOPR.

Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

Stemple pogoda i czas

1

zdekompletowane

2

Stemple droga

1

zdekompletowane

3

Zestaw owoce i warzywa

2

zniszczone

4

Zestaw trawy i pastwiska

2

zniszczone

5

Tablice matematyczne

1

zużyte

6

Palma

2

zniszczona

7

Fikus

2

zniszczona

8

Szafy Wars

3

zużyte

9

Stoliki kawiarniane

6

zużyte

10

Krzesła nr 3

9

połamane

11

Krzesła nr 3

30

zniszczone

12

Krzesła Aster

6

zniszczone

13

Stół pod piec

1

zniszczony

14

Stół pod wiertarkę

1

zniszczony

15

Stół pod szlifierkę

1

zużyty

16

Stół pod sprzęt

2

zużyty

17

Tablice magnetyczne

2

zniszczone

18

Tablice oszklone

1

zniszczone

19

Tablice szkolne

4

zużyte

20

Kalkulator

1

zniszczony

21

Zasłony

19 m

zużyte

22

Czajnik bezprzewodowy

4

zużyty

23

Komisja Edukacji Narodowej

1

zużyta

24

Monografia dzieł

1

zużyta

25

J. Polski - ortogr - gramat

1

zużyte

26

Pisarze polscy i rosyjscy

1

zniszczone

27

Juliusz Słowacki

1

zniszczone

28

Norwid

1

zniszczone

29

A. Grotger

1

zniszczone

30

Portrety bojowników

1

zniszczone

31

Maszyna do szycia

2

zniszczone

32

Maszyna do szycia Łucznik

2

zużyte

33

Gofrownica

1

zniszczona

Wartość rynkową  składników majątku ruchomego określono na 0 zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12  w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 18.06.2012r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice, 4.06.2012r.

Zarządzenie nr  2/2011

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 12
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

z dnia 17.10.2011r

w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na organizację ?zielonej szkoły? w roku szkolnym 2011/2012

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach powołuje Komisję ds. wyboru oferty na ?Zieloną Szkołę? w następującym składzie:

Przewodnicząca: Alicja Mól - wicedyrektor szkoły

Członek komisji: Beata Binder-Bańka - kierownik świetlicy

Członek komisji: Iwona Gawrońska - lider nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Tryb wyboru oferty : zapytanie ofertowe.

Termin posiedzenia komisji: 03.11.2011r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda,zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

radiomagnetofon Panasonic

1

zepsuty

2

radiomagnetofon Thomson

4

zepsuty

3

radiomagnetofon Thomson

4

zepsuty

4

radiomagnetofon Sony

1

zepsuty

5

komputer CELERON

2

zepsuty

6

komputer ATHLON

1

zepsuty

7

projektor ACER

1

zepsuty

8

zamrażarka MORS

1

zepsuty

9

lodówka Mińsk

1

zepsuty

10

projektor LECH

2

zepsuty

11

rzutnik Profil

2

zepsuty

12

nagrywarka CD-RW Liteon

1

zepsuty

13

faxmodem Zoltrix

1

zepsuty

14

lustro

1

potłuczone

15

liczydło

1

połamane

16

liczydło z tablicą magnetyczną

1

zdekompletowane

17

zasłony

13 m

zniszczone

18

czajnik bezprzewodowy

4

zepsuty

19

tablica tryptyk

8

zużyta

20

tablica szkolna

3

zużyta

21

tablica magnetyczna

2

zużyta

22

stolik na kółkach

1

zużyty

23

stolik Alfa

1

zniszczony

24

stolik kawiarniany

2

zniszczony

25

stoliki świetlicowe

9

zniszczone

26

fotel

6

zniszczone

27

krzesło składane

4

połamane

28

szafa Wars

1

zniszczona

29

stół Albena

1

zniszczony

30

meblościanka przednia

1

zniszczona

31

szafy Koszalin

2

zniszczone

32

regały biblioteczne

8

zużyte

33

regały czytelnicze

2

zużyte

34

regały oszklone

3

zużyte

35

regał na blachę

1

zużyty

36

plansze ilustrowane j.angielski

1

zniszczone

37

modele przekładni

12

zepsute

38

komplet do elektrostatyki

6

zepsuty

39

silnik 2-fazowy

1

zepsuty

40

wiertarka stołowa

1

zużyta

41

lutownice

5

zużyte

42

kątownik

1

zużyty

43

mikrometr

2

zużyty

44

numerator

1

zużyty

45

strugarka

1

zużyta

46

kowadło

1

zużyte

47

zestaw gwintowników

2

zużyty

48

tablice rozdzielcze

1

zniszczone

49

zgrzewarka do folii

1

zniszczona

50

szlifierka

1

zużyta

51

imadło obrotowe

8

zużyte

52

zgrzewarka punktowa

1

zepsute

53

ściski do drewna

6

zużyte

54

wiertła do korków

2

zużyte

55

młotek

4

zużyte

56

kombinerki

6

zużyte

57

nożyce mimośrodowe

1

zużyte

58

tarnik płaski

6

zużyte

59

tarnik półokrągły

6

zużyte

60

szczypce uniwersalne

5

zużyte

61

kątomierz uniwersalny

8

zużyte

62

prodiż

1

zepsuty

63

sygnalizator świetlny

1

zepsuty

64

szafa metalowa

1

zużyta

65

Reymont - portrety

1

zużyte

66

plansze M. Konopnicka

1

zdekompletowane

67

plansze J. Słowacki

1

zdekompletowane

68

Pan Tadeusz

1

zużyty

69

Maria Konopnicka (portret)

2

zniszczony

70

Pisownia z "ó" i "u"

3

zniszczone

71

tablice ortograficzne

3

zniszczone

72

piłka koszykowa 3 kol. Eta

20

zużyte

73

rakietka Point Preasure, Future, Filip

20

zużyte

74

piłka ręczna Olimp Action II

15

zużyte

75

piłeczka Stiga Club Select

83

zużyte

76

siatka do kosza 6mm biała

4

zużyte

77

siatka do kosza trzy kolory

4

zużyte

78

piłka nożna nr 5

5

zużyte

79

piłka lekarska

7

zużyte

80

piłka nożna

3

zużyte

81

piłka siatkowa Olimp Super

5

zużyte

82

piłka siatkowa mini

2

zużyte

83

bloki startowe

4

zużyte

84

kozioł gimnastyczny

1

zużyte

85

materace gimnastyczne

5

zużyte

86

tablice matematyczne

1

zużyte

87

zestaw logico

1

zużyte kalki i pisaki

88

oznaczanie miękkości

1

zdekompletowane

Wartość rynkową składników majątku ruchomego określono na 0zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawnyi nie nadający się do użytku. Przekazanie składnika jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.bWnioski prosimy przesyłać do dnia 14.12.2014r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Paderewskiego 46

40-282 Katowice

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice, 1.12.2014r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katowice, 3.10.2011r

Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku  z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

 

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

Krzesła uczniowskie nr 3

30

zużyte

2

Krzesła uczniowskie nr 4

9

zużyte

3

Krzesła uczniowskie nr 5

12

zużyte

4

Krzesła uczniowskie

2

połamane

5

Krzesła uczniowskie

30

zużyte

6

Krzesła uczniowskie nr 4

26

zużyte

7

Krzesła uczniowskie nr 6

1

połamane

8

Krzesła nr 4 LM

32

zużyte

9

Krzesła nr 3 LM

20

zużyte

10

Krzesła nr 4

16

zniszczone

11

Krzesła nr 4

4

połamane

12

Krzesła obrotowe

2

połamane

13

Stoliki uczniowskie SM 3

11

zniszczone

14

Stoliki uczniowskie SM

15

zniszczone

15

Stoliki uczniowskie nr 3

15

zniszczone

16

Stoliki uczniowskie nr 3

7

zniszczone

17

Stoliki uczniowskie nr 4

19

zniszczone

18

Stoliki uczniowskie nr 4

7

zniszczone

19

Szafa Białystok

1

zniszczona

20

Szafa Koszalin

2

zniszczone

21

Segment Kęty

2

zniszczone

22

Zestaw Kęty

1

zniszczony

23

Zestaw Białystok

2

zniszczony

24

Regały biblioteczne

10

zużyte

25

Stół pod rzutnik

1

połamany

26

Stół pod szlifierkę

1

zużyty

27

Stół pod projektor

1

zużyty

28

Tablica szkolna

1

zniszczona

29

Tablica magnetyczna

2

zużyta

30

Kółka gimnastyczne

1

zniszczone

31

Drabina sznurowa

1

zużyta

32

Sztangielki treningowe

1

zniszczone

33

Hantle treningowe

4

zniszczone

34

Ciężarki 4 kg

4

zniszczone

35

Atlas z obciążnikami

1

zużyty

36

Skakanka z gąbką

10

zniszczone

37

Siatka Gosport

1

zniszczona

38

Rakietka Gosport

2

zużyta

39

Zestaw serwisowy 0,2 dokręcany

2

zniszczony

40

Sztuka Czarnej Afryki

1

zniszczone

41

Leningrad

1

zniszczony

42

Ermitaż

1

zniszczony

43

Jak uczyć statystyki w szkole

1

zniszczone

44

Statyw do map

1

połamany

45

Czajnik bezprzewodowy

1

zepsuty

46

Rolki z taśmą

5

zużyte

47

Zestaw elementów do mechaniki I

6

zniszczone

48

Zestaw do mechaniki IV-VI

6

zniszczone

49

Zestaw do mechaniki i elektr.

1

zniszczone

50

Zestaw elementów do mechaniki

5

zniszczone

51

Zestaw do ćwiczeń z mechaniki

6

zniszczone

52

Zestaw przeźroczy BHP

1

zniszczone

53

Przeźrocza zpt

1

zniszczone

54

Zestaw elementów do mechaniki

5

zniszczone

55

Płyty j. polski kl. VI

4

zniszczone

56

Płyty j. polski kl. VII

4

zniszczone

57

Płyty j polski kl. V

4

zniszczone

58

Płyty kl. VIII

1

zniszczone

59

Płyty kl. VII

1

zniszczone

60

Płyty kl. V

1

zniszczone

61

Płyty kl. V

1

zniszczone

62

J. polski 187/182

1

zniszczone

63

J. polski 48/51

1

zniszczone

64

J. polski 52/53

1

zniszczone

65

Tablice ortograficzne i gramatyczne

1

zniszczone

66

Tablice ortograficzne

1

zniszczone

67

Na swój styl 434

2

zniszczone

68

Taśmy 268

2

zniszczone

69

Skrzynka kartotekowa

1

zniszczona

 

Wartość rynkową  składników majątku ruchomego określono na 0zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

 

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12  w Katowicach. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 18.10.2011r na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46

40-282 Katowice

 

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

 

Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku  z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

Krzesła uczniowskie nr 3

30

zużyte

2

Krzesła uczniowskie nr 4

9

zużyte

3

Krzesła uczniowskie nr 5

12

zużyte

4

Krzesła uczniowskie

2

połamane

5

Krzesła uczniowskie

30

zużyte

6

Krzesła uczniowskie nr 4

26

zużyte

7

Krzesła uczniowskie nr 6

1

połamane

8

Krzesła nr 4 LM

32

zużyte

9

Krzesła nr 3 LM

20

zużyte

10

Krzesła nr 4

16

zniszczone

11

Krzesła nr 4

4

połamane

12

Krzesła obrotowe

2

połamane

13

Stoliki uczniowskie SM 3

11

zniszczone

14

Stoliki uczniowskie SM

15

zniszczone

15

Stoliki uczniowskie nr 3

15

zniszczone

16

Stoliki uczniowskie nr 3

7

zniszczone

17

Stoliki uczniowskie nr 4

19

zniszczone

18

Stoliki uczniowskie nr 4

7

zniszczone

19

Szafa Białystok

1

zniszczona

20

Szafa Koszalin

2

zniszczone

21

Segment Kęty

2

zniszczone

22

Zestaw Kęty

1

zniszczony

23

Zestaw Białystok

2

zniszczony

24

Regały biblioteczne

10

zużyte

25

Stół pod rzutnik

1

połamany

26

Stół pod szlifierkę

1

zużyty

27

Stół pod projektor

1

zużyty

28

Tablica szkolna

1

zniszczona

29

Tablica magnetyczna

2

zużyta

30

Kółka gimnastyczne

1

zniszczone

31

Drabina sznurowa

1

zużyta

32

Sztangielki treningowe

1

zniszczone

33

Hantle treningowe

4

zniszczone

34

Ciężarki 4 kg

4

zniszczone

35

Atlas z obciążnikami

1

zużyty

36

Skakanka z gąbką

10

zniszczone

37

Siatka Gosport

1

zniszczona

38

Rakietka Gosport

2

zużyta

39

Zestaw serwisowy 0,2 dokręcany

2

zniszczony

40

Sztuka Czarnej Afryki

1

zniszczone

41

Leningrad

1

zniszczony

42

Ermitaż

1

zniszczony

43

Jak uczyć statystyki w szkole

1

zniszczone

44

Statyw do map

1

połamany

45

Czajnik bezprzewodowy

1

zepsuty

46

Rolki z taśmą

5

zużyte

47

Zestaw elementów do mechaniki I

6

zniszczone

48

Zestaw do mechaniki IV-VI

6

zniszczone

49

Zestaw do mechaniki i elektr.

1

zniszczone

50

Zestaw elementów do mechaniki

5

zniszczone

51

Zestaw do ćwiczeń z mechaniki

6

zniszczone

52

Zestaw przeźroczy BHP

1

zniszczone

53

Przeźrocza zpt

1

zniszczone

54

Zestaw elementów do mechaniki

5

zniszczone

55

Płyty j. polski kl. VI

4

zniszczone

56

Płyty j. polski kl. VII

4

zniszczone

57

Płyty j polski kl. V

4

zniszczone

58

Płyty kl. VIII

1

zniszczone

59

Płyty kl. VII

1

zniszczone

60

Płyty kl. V

1

zniszczone

61

Płyty kl. V

1

zniszczone

62

J. polski 187/182

1

zniszczone

63

J. polski 48/51

1

zniszczone

64

J. polski 52/53

1

zniszczone

65

Tablice ortograficzne i gramatyczne

1

zniszczone

66

Tablice ortograficzne

1

zniszczone

67

Na swój styl 434

2

zniszczone

68

Taśmy 268

2

zniszczone

69

Skrzynka kartotekowa

1

zniszczonaWartość rynkową  składników majątku ruchomego określono na 0zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek  o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12  w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 18.10.2011r na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice, 3.10.2011r


 

 

Katowice, 4.02.2011r

Informacja o zużytych składnikach  majątku ruchomego
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, Szkoła Podstawowa nr 12 w Katowicach przekaże w formie darowizny lub odsprzeda, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jej własnością według poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane w związku  z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice.

Lp.

składnik majątkowy

ilość

stan techniczny

1

Fax Panasonic KXFP 343 PD

1

uszkodzona płyta liniowa

2

Fax Panasonic KXFP 82 PD

1

uszkodzony modem

3

Kopiarka Konika Minolta 7030

1

wyeksploatowana - koszt
naprawy nieopłacalny

Wartość rynkową  składników majątku ruchomego określono na 0zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny i nie nadający się do użytku.

Przekazanie składnika  jednostce organizacyjnej Miasta Katowice następuje na wniosek  o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12  w Katowicach.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do dnia 21.02.2011r na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Paderewskiego 46
40-282 Katowice

z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

Katowice 30.12.2009r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego zwróciła się do następujących firm z prośbą o przysłanie oferty:
- JARO - Zakład Przetwórstwa Mięsnego
- ARAD S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
- Zakład Mięsny - Poliwczak
- Jaf Sp z o.o. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
- FHU "Inbask"

Do Komisji d/s wyboru oferty na dostawę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach wpłynęła tylko jedna oferta firmy ARAD S.C.

W tej sytuacji po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 30.12.2009 Komisja wskazała firmę ARAD S.C jako dostawcę mięsa i wędlin do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego.
Katowice, dnia 30.12.2009r.

Do konkursu na stanowisko urzędnicze - referent 1/2 etatu zgłosiła się 1 osoba - Pani Agnieszka Tarnowska.
Wyżej wymieniona spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Po przesłuchaniu przez komisję w dniu 30.12.2009r. jej kandydatura została pozytywnie zaopiniowana na w/w stanowisko.

Katowice, dnia 09 grudnia 2009r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 1. Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46
 2. 1/2 etatu - referent
 3. Praca referenta w sekretariacie szkolnym w wymiarze 1/2 etatu. Kandydat powinien posiadać znajomość podstawowych technik biurowych (w tym obieg dokumentów), znajomość obsługi komputera (programy pakietu Microsoft Office).
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: umiejętność wypisywania faktur VAT, prowadzenie kartotek pracowniczych BHP, prowadzenie kartotek indywidualnego czasu pracy pracownika.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY: podanie, CV, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat), ostatnie świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności.
 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Termin składania dokumentów - 23.12.2009r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46.
Katowice, dnia 21.09.2009r.
Protokół  z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko ? etatu referenta.

Liczba nadesłanych  ofert ? 7


Sonia Kostka ,  Mysłowice

Agnieszka Tarnowska , Katowice ,
Patrycja Bugaj , Katowice
Barbara Gurling , Katowice  ,
Magdalena Zawisła ? Klima, Katowice,
Bogumiła Pastuch, Katowice,
Justyna Kral,  Katowice

Metody i techniki naboru ? otwarty konkurs , weryfikacja dokumentów, rozmowa z kandydatem


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


Po przeprowadzonej przez Komisję Konkursową weryfikacji dokumentów złożonych przez poszczególne kandydatki  oraz rozmowę z Dyrektorem Szkoły  , wyłoniono osobę spełniającą  w największym stopniu wymagania na stanowisko ? referenta w Szkole Podstawowej nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.

Tą osobą jest Pani Sonia Kostka, która wykazała się dużą wiedzą  z zakresu spraw administracyjno ? kadrowych , a także finansowych .
Posiada doświadczenie w pracy biurowej. Potrafi obsługiwać urządzenia biurowe , a także biegle posługuje się techniką komputerową .

SKŁAD KOMISJI :

Jerzy Bakowski   - dyrektor
Alicja Mól - wicedyrektor
Katarzyna Baron - sekretarz szkoły
Barbara Kaczmarczyk ? związki zawodowe

Katowice, dnia 15 wrzesień 2009r.

Osoby, które przystąpiły do konkursu na stanowisko referenta 1/2 etatu w Szkole Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46:
- Barbara Gurling
- Agneszka Tarnowska
- Patrycja Bugaj
- Justyna Kral
- Magdalena Zawisła - Klima
- Sonia Kotka
- Bogumiła Pastuch

Konkurs odbędzie się dnia 21.09.2009r.(poniedziałek) o godz. 11.00 w gabinecie Dyrektora Szkoły

 

Katowice, dnia 01 września 2009r.

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn.zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 1. Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46
 2. 1/2 etatu - referent
 3. Praca referenta w sekretariacie szkolnym w wymiarze 1/2 etatu. Kandydat powinien posiadać znajomość podstawowych technik biurowych (w tym obieg dokumentów), znajomość obsługi komputera (programy pakietu Microsoft Office).
 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: umiejętność wypisywania faktur VAT, prowadzenie kartotek pracowniczych BHP, prowadzenie kartotek indywidualnego czasu pracy pracownika.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY: podanie, CV, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat), ostatnie świadectwo pracy, zaświadczenie o niekaralności.
 6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Termin skłądania dokumentów - 14.09.2009r. do godz. 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46.

"Zielona Szkoła 2007/2008"

Komisja przetargowa w skąłdzie: Jerzy Bakowski - przewodniczący, Agnieszka Trela - czlonek, Leszek Binert -członek, Beata Binder - członek zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) przeanalizowała oferty "zielona szkoła 2008" spośród niżej wymienionych:

1. Ośrodek rekolekcyjno - wypoczynkowy w Zakrzowie k/Kalwarii Zebrzydowskiej -  www.zakrzow.caritas.pl
2. Dom Wypoczynkowy "Mewa" w Ustce - www.mewa.ustka.pl
3. Ośrodek wczasowy Cais "Alga" Mrzeżyno - www.centrumalaga-mrzezyno.neostrada.pl
4.Ośrodek Kolonijno Wczasowy "Rafa" - Jarosławiec ul. Nadmorska1, 76-107 Jarosławiec
5. Ośrodek Wypoczynkowy "Alcest" - BUS-MEDIA
6. Baltic Sport Hotel w Chłapowie - www.balticsporthotel.pl
7. Ośrodek wczasowy "Drejk" w Jastrzębiej Górze - www.drejk.pl
8. Ośrodek "Słowińska Perła" - Rowy - www.slowinskaperla.com.pl
9. Ośrodek Wypoczynkowy "Duet 3" w Jastrzębiej Górze - www.owduet.com.pl

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr 112 poz.1198 ze zm.) Komisja podaje do publicznej wiadomości, że została wybrana oferta Domu Wypoczynkowego "Mewa" w Ustce.

ZMIANY ORGANIZACYJNE W ZATRUDNIENIU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. I.J. PADEREWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2008/2009

WOLNE VACATY
:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach zatrudni od zaraz wychowawcę świetlicy w wymiarze 14/26. Warunki przyjęcia:
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
- kwalifikacje wychowawcy świetlicy (pedagogika opiekuńczo - wychowawcza)
Kontakt: Sekretariat Szkoły (032)2555036 w godzinach 7.30-15.30  

Działając w oparciu o ustawę z dnia 06.05.2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych Kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 46 40 - 282 Katowice ogłasza nabór na stanowisko
intendenta w wymiarze - 1 etat.

WYMAGANIA:

- wykształcenie minimum średnie (kierunek gastronomiczny)
- doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta (minium 2 lata)
- znajomość przepisów dotyczących systemu HACCP
- podstawowa umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys (CV)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , kwalifikacje i staż pracy
- minimum sanitarne- aktualna książeczka zdrowia

- zaświadczenie o niekaralności


Dokumenty należy skałdać w Sekretariacie Szkoły w nieprzekraczalnym terminie 20.08.2008r.
Konkurs odbędzie się dnia 28.08.2008r. o godz. 14.00 w gabinecie Dyrektora Szkoły
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego informuje, że kandydatką, która spełniła wymagania formalne na stanowisko intendenta jest pani Jolanta Pakuła.

Dnia 28.08.2008r. o godz. 14.00 odbyło się przesłuchanie kandydatów na stanowisko intendenta w Szkole Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach.

Komisja w składzie: Jerzy Bakowski - Dyrektor, Alicja Mól - Wicedyrektor Szkoły, Beata Binder - kierownik świetlicy dokonała przesłuchania Pani Jolanty Pakuły.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego informuje, że kandydatką, która spełnia wymagania formalne na stanowisko referenta jest Pani Beata Ćwiklicka.
Dnia 29.08.2008r. o godz. 14.00 odbyło się przesłuchanie kandydatki na stanowisko referenta (1/2 etatu).
Komisja w składzie: Alicja Mól - wicedyrektor szkoły, Beata Binder- kierownik świetlicy szkolnej, Barbara Kaczmarczyk - przedstawiciel związków zawodowych dokonała przesłuchania Pani Beaty Ćwiklickiej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta 1/2 etatu w Szkole Podstawowej nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

Działając w oparciu o ustawę z dnia 06.05.2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych Kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 46 40 - 282 Katowice ogłasza nabór na stanowisko referenta w sekretariacie szkolnym w wymiarze 1/2 etatu.                                                                                                 
Wymagania:
- wykształcenie conajmniej średnie
- niekaralność
- nieposzlakowana opinia
- umiejętność obsługi komputera
- podstawowa znajomość technik biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta będzie uwarunkowany zakresem czynności sekretarza szkoły.


Wymagane dokumenty
:
- zgłoszenie do naboru
- kwestionariusz osobowy,
- świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 12
im. I. J. Paderewskiego
ul. Paderewskiego 46
40 - 282 Katowice
w terminie do 16.08.2006r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego informuje, że kandydatką, która spełnia wymagania formalne na stanowisko referenta jest Pani Beata Ćwiklicka.
Dnia 31.08.2006r. o godz. 14.00 odbyło się przesłuchanie kandydatki na stanowisko referenta (1/2 etatu).
Komisja w składzie: Alicja Mól - wicedyrektor szkoły, Dorota Sulej - sekretarz szkoły, Agnieszka Trela - przedstawiciel związków zawodowych dokonała przesłuchania Pani Beaty Ćwiklickiej.


Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w kandydaturę.
Szkoła podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 46, 40 - 282 Katowice
referent 1/2 etatu
Beata Ćwiklicka zam. Katowice, ul. Szarych Szeregów 26.
Kandydatka wykazała się znajomością podstawowych technik biurowych

Copyright © 2021 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.