Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Strona internetowa >> https://cuwkatowice.bip.gov.pl
 
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Majątek Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach – stan na 31.12.2018r.

Środki trwałe 11 666 930,31

Majątek ruchomy 1 1 674 708,71

Zbiory biblioteczne 243 209,20 zł

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 38 561,38 zł

Copyright © 2021 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.