Kontrole przeprowadzone w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach:

Data                 Organ Kontrolujący         

  Tematyka kontroli      

  Zalecenia                     
09.07.2019 r. PSSE Katowice Sprawdzenie stanu sanitarno_higienicznego pomieszczeń w związku z planowanym wynajęciem sal. Brak
05.07.2019 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola wypoczynku

Brak
25.06.2019 r. ZUS Kontrola poprawności przekazywania danych do ZUS i rozliczeń składek Brak
22.02.2019 r. PSSE Katowice kontrola w związku z organizacją półkolonii zimowych w ramach akcji Zima w mieście 2019 Brak
19.02.2019r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) kontrola szkoły uczestniczącej w programie "Program dla szkół" Brak
12.02.2019 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach

Formy wypoczynku zimowego uczniów.

Brak
04.12.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ocena stanu sanitarnego szkoły Brak
09.10.2018 r.  Kuratorium Oświaty w Katowicach  kontrola doraźna dot. zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki Brak
05.07.2018 r.  Kuratorium Oświaty w Katowicach  kontrola wypoczynku Brak
7.05.2018 r.  Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach  Przestrzeganie przepisów prawa Brak
25.04.2018 r.  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  Zgodnie z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych wszczęte postępowanie administracyjne
12.06.2018 r.  Kuratorium Oświaty w Katowicach  Zgodnie z protokołem kontroli Brak
17.05.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola interwencyjna Brak
7.05.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola interwencyjna Brak
8.02.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola tematyczna-wypoczynek zimow Brak
7.02.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola tematyczna-zatwierdzenie obiektu do prowadzenia działalności-SP12 Brak
7.02.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola tematyczna-zatwierdzenie obiektu do prowadzenia działalności-MP-55 Brak
7.02.2018 r.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola tematyczna-zatwierdzenie obiektu do prowadzenia działalności-Gim 5 Brak
1.02.2018 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach  kontrola tematyczna-półkolonie Zima w mieście Brak
09.12.2017r.  Kuratorium Oświaty w Katowicach  kontrola doraźna dot. Przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych  warunków nauki, wychowania i opieki Brak
28.11.2017 r.  PSS-E Katowice  kontrola sanitarna Brak
27.10.2017r.  PSS-E Katowice  kontrola wewnętrznej oceny wody Brak
05.10.2017r.  PSS-E Katowice  pobrano próbki wody do kontroli Poinformowano o obecności w wodzie bakterii legionella

Kontrole przeprowadzone przed powstaniem Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach:

30.01.2012 r.

 

Wydział Edukacji - Katowice os

Formy wypoczynku zimowego

uczniów.

Brak
16.02.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola prawidłowej realizacji

projektu: WZP.322-AW/04C/2007

Brak
20.03.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Ustalenie harmonogramu ewaluacji

zewnętrznej w obszarze Zarządzanie

Brak
28.03.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Ewaluacja wewnętrzna: obszar

Zarządzanie

Brak
30.03.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Ewaluacja zewnętrzna

Brak
02.04.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Ewaluacja wewnętrzna

Brak
04.04.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice Ewaluacja wewnętrzna Brak
11.04.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice Wyniki ewaluacji zewnętrznej Brak
22.06.2012 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Weryfikacja arkuszy. Monitorowanie

podstawy programowej.

Brak
04.07.2012 r. Urząd Miejski Katowice

Formy wypoczynku letniego uczniów.

Brak
13.07.2012 r. PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego w okresie

wakacji letnich

Brak
05.10.2012 r. PSSE Katowice

Ocena stanu saniranego szkoły

Brak
01.02.2013 r. Śląski Kurator Oświaty

Kontrola w zakresie zgodności z pracą

świetlicy szkolnej

Brak
8.02.2013 r. Urząd Miejski Katowice

Sprawy organizacyjno - kadrowe

Pismo z dn. 19.03.2013 r.
15.02.2013 r. Wydział Edukacji UM Katowice

Formy wypoczynku zimowego uczniów

Brak
03.04.2013 r. PSSE Katowice

 

Brak
02.07.2013 r. Wydział Edukacji UM Katowice Formy wypoczynku letniego uczniów Brak
03.07.2013 r. PPIS Cieszyn

Wypoczynek dzieci i młodzieży

w Koniakowie

Brak
09.08.2013 r. PINB Katowice

Kontrola obiektu

Brak
09.09.2013 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola realizacji zaleceń wydanych

w wyniku kontroli w dniu 1.02.2013 r.

Brak
08.10.2013 r. PSSE Katowice

Ocena stanu sanitarnego szkoły

Brak
25.02.2014 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Zgodność z przepisami prawa organizacji

pracy świetlicy szkolnej

Brak
25.02.2014 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Ocena stanu przygotowania szkoły na

przyjęcie pierwszoklasistów, w tym 6 latków

Brak
19.03.2014 r. Agencja Rynku Rolnego

Program "Szklanka Mleka"

Brak
01.07.2014 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola doraźna

oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustalać wg skali określonej w statucie

03.09.2014 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola doraźna

Brak
22.09.2014 r. Kuratorium Oświaty Katowice

Kontrola doraźna

Brak
08.09.2014r.

Wydział Audytu i Kontroli

UM Katowice

Kontrola prowadzenia stron BIP

Sprawozdanie z kontroli
Copyright © 2021 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.