Deklaracja dostępności strony internetowej Zespółu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Zespółu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Leczkowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 255 50 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 • Adres: ul. Paderewskiego 46,
  40-282 Katowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 255 50 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 12

Opis dostępności wejścia do budynku i przemieszczania się po terenie należącym do SP12
Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia do szkoły. Jedno jest od strony ul. Żołnierzy Wyklętych, natomiast drugie od ulicy Szeptyckiego. Obydwa wejścia zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Trzecie wejście do budynku jest wejście ewakuacyjne od  ul.Paderewskiego. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, prowadzą do niego jedynie schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów
Budynek szkoły jest 3 kondygnacyjny. Na poziomie 0 znajdują się wejścia główne do budynku, sekretariat, gabinet dyrektora, szatnie, sale lekcyjne, biblioteka, stołówka, jadalnia, sala gimnastyczna. Ten poziom jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, na pozostałe kondygnacje na których znajduje się reszta sal lekcyjnych oraz gabinet, administracji, pielęgniarki, pedagoga prowadzą tylko schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu głównym i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się niedaleko wejścia głównego do szkoły, na tym samym poziomie, bez progów, schodów itp. Można łatwo dostać się do budynku szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym (art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Zespole z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum jednodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 Budynek Przedszkola Miejskiego nr 55

Opis dostępności wejścia do budynku i przemieszczania się po terenie należącym do MP55
Do budynku Przedszkola prowadzi wejście główne mieszczące się przy ulicy Szeptyckiego 3. Wejście nie jest zaopatrzone w podjazd dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów
Budynek Przedszkola jest 2 kondygnacyjny. Na poziomie 0 znajduje się wejście główne do budynku, gabinet wicedyrektora, szatnie, sale przedszkolne, gabinet logopedy, psychologa, BHP i pomieszczenia gospodarcze. Na pierwszym piętrze budynku znajdują się  pozostałe sale przedszkolne. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ze względu na brak wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Przedszkole nie dysponuje, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu przed wejściem na teren Przedszkola, jest specjalnie oznakowane, bez progów, schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, do budynku Przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym (art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Przedszkolu z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum jednodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

 Budynek Międzyszkolnego Ośrodka Sportu

Opis dostępności wejścia do budynku i przemieszczania się po terenie należącym do MOS
Do budynku MOS prowadzi wejście główne mieszczące się od ulicy Paderewskiego 46a. Wejście jest zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów
Budynek MOS jest 2 kondygnacyjny. Na poziomie 0 znajdują się wejścia główne do budynku, basen i sala gimnastyczna natomiast na pierwszym piętrze oraz w piwnicach znajdują się szatnie. Jedynie na salę gimnastyczna mogą wjechać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku, pozostała część budynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
MOS nie dysponuje, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu przed wejściem na teren Zespołu, jest specjalnie oznakowane, bez progów, schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach, do budynku MOS ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym (art.2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w MOS z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum jednodniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Copyright © 2021 BIP SP Nr 12 Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.